Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Vooruitzichten

Vooruitzichten

Aangezien we in de eerste negen maanden van het jaar solide financiële prestaties hebben geleverd, hebben we onze vooruitzichten voor 2021 gedeeltelijk opgewaardeerd in vergelijking met februari 2021. We verwachten dat onze rebased(a) Adjusted EBITDA(b) aan de bovenkant van de eerder gedefinieerde 1-2% vork zal uitkomen, terwijl onze rebased Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa (voorheen Operationele vrije kasstroom)(b,c) naar verwachting stabiel zal zijn in plaats van de eerder verwachte daling van ongeveer -1%. We bevestigen onze omzetvooruitzichten (tot 1% jaar-op-jaar op rebased basis) en we zullen ook een gezonde aangepaste vrije kasstroom(b, d) tussen €420,0 en €440,0 miljoen voor FY 2021 realiseren. Daardoor verwachten we nu in het midden van onze Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa(b, c) CAGR 2018-2021 tussen 6,5% en 8,0% te landen.

 

Vooruitzichten boekjaren 2018 - 2021 FY 2018 rebased(c) Zoals voorgesteld op 4 december 2018 Zoals herbevestigd op 28 oktober 2021
Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa (voorheen Operationele vrije kasstroom) CAGR (rebased) (b, c) €674.7 miljoen Tussen 6.5% - 8.0% Midden van de 6.5% - 8.0% vork

 

Vooruitzichten boekjaren 2021 Zoals voorgesteld op 11 februari 2021 Zoals voorgesteld op 28 oktober 2021
Groei van de bedrijfsopbrengsten (rebased)(d) Tot 1% Tot 1%
Groei van de Adjusted EBITDA (rebased) (b) Tussen 1 - 2% Bovenkant 1-2%
Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa (voorheen Operationele vrije kasstroom) (rebased) (b, c) Ongeveer - 1% Stabiel
Aangepaste vrije kasstroom(b, e)  € 420.0 - 440.0 miljoen € 420.0 - 440.0 miljoen

(a) Voor het berekenen van rebased groeipercentages op een vergelijkbare basis voor de hierboven weergegeven perioden, hebben we onze historische opbrengsten en aangepaste EBITDA aangepast om de impact van de volgende transacties weer te geven in dezelfde mate dat opbrengsten en Adjusted EBITDA met betrekking tot deze transacties in de resultaten van het huidige jaar vervat zitten: (i) uitsluiten van de opbrengsten en Adjusted EBITDA van onze voormalige Luxemburgse kabeldochter Coditel S.à rl (gedeconsolideerd vanaf 1 april 2020) en (ii) wijzigingen weerspiegelen met betrekking tot de IFRS-verwerking van bepaalde contracten inzake contentrechten die zijn aangegaan tijdens het derde kwartaal van 2020.

(a) Om de rebased groeicijfers op een vergelijkbare basis voor de bovenstaande perioden te berekenen, hebben wij onze historische bedrijfsopbrengsten en Adjusted EBITDA aangepast om de impact te weerspiegelen van de volgende transacties in de mate waarin de opbrengsten en de Adjusted EBITDA van deze transacties in onze huidige resultaten opgenomen zijn: (i) uitsluiting van de opbrengsten en Adjusted EBITDA van ons voormalig Luxemburgse kabelfiliaal Coditel S.à.r.l. (gedeconsolideerd op 1 april 2020) en (ii) weerspiegeling van wijzigingen in verband met de IFRS-verwerking van bepaalde overeenkomsten met betrekking tot contentrechten in het derde kwartaal van 2020.

(b) Kwantitatieve reconciliaties naar nettowinst (met inbegrip van groeicijfers van de nettowinst) en kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor onze duiding van de Adjusted EBITDA, Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa (voorheen  Operationele vrije kasstroom) en aangepaste vrije kasstroom kunnen niet zonder onredelijke inspanningen worden verstrekt, aangezien wij geen prognoses maken van (i) bepaalde niet-geldelijke lasten, met inbegrip van afschrijving en waardevermindering, herstructurering en overige operationele posten die deel uitmaken van de nettowinst en (ii) specifieke wijzigingen in het werkkapitaal met een impact op de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten. De posten waarvoor wij geen prognose geven, kunnen beduidend van periode tot periode variëren.

(c) Met uitsluiting van de opname van de gekapitaliseerde voetbaluitzendrechten en licenties voor het mobiele spectrum en de impact van bepaalde kapitaaltoevoegingen in verband met leases op onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen.

(d) Vergeleken met onze gerapporteerde opbrengsten voor het volledige jaar 2020 zou de groei van onze opbrengsten voor het volledige jaar 2021 ongeveer 1 % zijn.

(e) In de veronderstelling dat bepaalde betalingen voor de tijdelijke verlenging van onze huidige licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum in 2021 plaatsvinden maar met uitsluiting van betalingen voor toekomstige licenties voor het spectrum in het kader van de nakende multibandveiling, en in de veronderstelling dat de belasting op onze belastingaangifte 2020 pas begin 2022 zal worden betaald.