Telenet.be
 
 
 
 

Schuldinformatie

 
 

Schuldprofiel

Schuldprofiel

De volgende tabel geeft een overzicht van onze geconsolideerde schulden aan derden, leaseverplichtingen en geldmiddelen en kasequivalenten. De cijfers in leenvaluta hieronder geven de hoofdsom van het schuldinstrument in de leenvaluta weer, terwijl de cijfers in euro-equivalent de opgelopen rente op de respectieve verplichtingen omvatten.

Op 31 maart 2024 bedroegen onze gemiddelde rentekosten voor volledig omgewisselde schulden 3,8% (31 december 2023: 3,8%) en was de gemiddelde looptijd van onze schulden aan derden ongeveer 4,3 jaar (31 december 2023: 4,6 jaar), met geen terugbetalingen van schulden, met uitzondering van kortlopende schulden in het kader van ons leverancierskredietprogramma, vóór maart 2028.

Voor meer toelichting verwijzen we naar ons KW1 2024 financieel persbericht.

debt profile dutch