Telenet.be
 
 
 
 

Aandeelinformatie

 
 

Transparantiemeldingen

Transparantiemeldingen

Op 27 juli 2023, heeft de Vennootschap een transparantiekennisgeving ontvangen met als datum [27] juli 2023 van Liberty Global Plc, Liberty Global Broadband I Ltd, Liberty Global Holding B.V., Liberty Global Europe Holding I B.V., Liberty Global Europe Holding II B.V., Liberty Global Belgium Holding B.V. en Telenet Group Holding NV overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 mei 2007. In haar kennisgeving met als datum 27 juli 2023 meldt Liberty Global Plc dat het (via de voormelde keten van gecontroleerde deelnemingen) 93,56% van de stemrechten in Telenet bezit ten gevolge van een verwerving van aandelen op 26 juli 2023. Het heeft aldus de drempel van 90% (in opwaartse zin) overschreden op 26 juli 2023.

Kennisgeving van Belangrijke Deelnemingen

Het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en, aanvullend, de statuten van de vennootschap bepalen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aandelen of andere stemgerechtigde effecten van de vennootschap, ongeacht of ze het kapitaal vertegenwoordigen (zoals bijv. warrants of opties) verwerft of overdraagt, binnen een termijn van vier handelsdagen volgend op ade verrichting aan de vennootschap en aan de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA, de opvolger van de vroegere Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen) melding doet van de verrichting en het totaal aantal aangehouden stemgerechtigde effecten. Dit dient te gebeuren telkens wanneer als een gevolg van de verwerving of overdracht het totaal aantal aangehouden stemgerechtigde effecten na de verrichting een drempel overschrijdt (in min of meer) van 3%, 5%, 10% (of elk volgend veelvoud van vijf) van het totaal aantal stemgerechtigde effecten van de vennootschap op het ogenblik van de verrichting.

Mededelingsformulieren en aanvullende informatie over de toepasselijke transparantieregels kan men vinden op de website van de FSMA (http://www.fsma.be).

Een kennisgeving versturen

Bart Van Sprundel
Manager Legal Corporate
Tel: +32 15 33 34 95
Fax: +32 15 33 59 59
E-mail: corporategovernance@telenetgroup.be

tcontentTD_2019

Op 11 december 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In haar kennisgeving van 11 december 2019 meldt BlackRock, Inc. dat de stemrechten in Telenet die zij houdt (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) boven de 3% drempel zijn gestegen op 10 december 2019.

Op 9 december 2019 heeft Telenet twee transparantiekennisgevingen ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In haar eerste kennisgeving van 6 december 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar totale participatie in stemrechten in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) beneden de 3% drempel is gedaald op 5 december 2019. In haar tweede kennisgeving van 9 december 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar totale participatie in stemrechten in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) boven de 3% drempel is gestegen op 6 december 2019.

Op 2 december 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 29 november 2019 meldt BlackRock, Inc. dat het aantal door haar gehouden stemrechten verbonden aan aandelen in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) beneden de 3% drempel is gedaald op 28 november 2019.

Op 28 november 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 27 november 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar totale deelneming in en het aantal door haar gehouden stemrechten verbonden aan aandelen in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) boven de 3% drempel is gestegen op 26 november 2019.

Op 8 oktober 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 7 oktober 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar totale deelneming in en het aantal door haar gehouden stemrechten verbonden aan aandelen in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) beneden de 3% drempel is gedaald op 4 oktober 2019.

Op 4 oktober 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 3 oktober 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar totale deelneming in en het aantal door haar gehouden stemrechten verbonden aan aandelen in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) boven de 3% drempel is gestegen op 2 oktober 2019.

Op 26 september 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving bekend gemaakt vanwege Liberty Global plc, Binan Investments BV en Telenet Group Holding SA/NV overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 25 september 2019 melden Liberty Global plc, Binan Investments BV en Telenet Group Holding SA/NV dat het aantal door Telenet Group Holding SA/NV gehouden eigen aandelen beneden de 5% drempel is gedaald op 20 september 2019. Andere dan het onderschrijden van de 5% drempel door Telenet Group Holding SA/NV, werden er geen aandelen Telenet Group Holding SA/NV overgedragen of verworven door Liberty Global plc en haar dochterondernemingen.

Op 16 augustus 2019 heeft Telenet een kennisgeving ontvangen vanwege Liberty Global plc en haar verbonden vennootschap Binan Investments B.V. in overeenstemming met artikel 74, § 8 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Deze kennisgeving betreft een actualisatie van de kennisgeving overgemaakt door Liberty Global plc en haar verbonden vennootschap Binan Investments B.V. op 17 augustus 2018.

Op 8 augustus 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 8 augustus 2019 meldt BlackRock, Inc. Dat haar totale deelneming in en het aantal door haar gehouden stemrechten verbonden aan aandelen in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) beneden de 3% drempel is gedaald op 7 augustus 2019.

Op 2 augustus 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 2 augustus 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar totale deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) boven de 3% drempel is gestegen op 1 augustus 2019.

Op 31 juli 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 31 juli 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar totale deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) beneden de 3% drempel is gedaald op 30 juli 2019.

Op 30 juli 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 30 juli 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar totale deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) boven de 3% drempel is gestegen op 26 juli 2019.

Op 23 juli 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 23 juli 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar totale deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) onder de 3% drempel is gestegen op 22 juli 2019.

Op 18 juli 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 18 juli 2019 meldt BlackRock, Inc. dat stemrechten verbonden aan aandelen in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) onder de 3% drempel zijn gedaald op 17 juli 2019.

Op 16 juli 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 16 juli 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar totale deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) boven de 3% drempel is gestegen op 15 juli 2019.

Op 4 juli 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 4 juli 2019 meldt BlackRock, Inc. Dat haar totale deelneming in en het aantal door haar gehouden stemrechten verbonden aan aandelen in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) beneden de 3% drempel is gedaald op 3 juli 2019.

Op 20 juni 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 20 juni 2019 meldt BlackRock, Inc. dat het aantal door haar gehouden stemrechten verbonden aan aandelen in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) boven de 3% drempel is gestegen op 18 juni 2019.

Op 18 juni 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 18 juni 2019 meldt BlackRock, Inc. dat het aantal door haar gehouden stemrechten verbonden aan aandelen in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) beneden de 3% drempel is gedaald op 14 juni 2019.”

Op 17 juni 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 17 juni 2019 meldt BlackRock, Inc. dat het aantal door haar gehouden stemrechten verbonden aan aandelen in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) boven de 3% drempel is gestegen op 13 juni 2019.

Op 13 juni 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 13 juni 2019 meldt BlackRock, Inc. dat het aantal door haar gehouden stemrechten verbonden aan aandelen in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) beneden de 3% drempel is gedaald op 11 juni 2019.

Op 12 juni 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 12 juni 2019 meldt BlackRock, Inc. dat het aantal door haar gehouden stemrechten verbonden aan aandelen in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) boven de 3% drempel is gestegen op 3 juni 2019.

Op 5 juni 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 5 juni 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) boven de 3% drempel is gestegen op 30 mei 2019.

Op 3 juni 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 3 juni 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar uiteindelijke deelneming alsook de stemrechten verbonden aan aandelen die zij houdt in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) onder de 3% drempel is gedaald op 29 mei 2019.

Op 30 april 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 30 april 2019 meldt BlackRock, Inc. dat stemrechten verbonden aan aandelen Telenet die zij houdt (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) boven de 3% drempel is gestegen op 29 april 2019.

Op 26 april 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 26 april 2019 meldt BlackRock, Inc. dat stemrechten verbonden aan aandelen Telenet die zij houdt (rekening houdende met haar dochterondernemingen hierboven opgelijst) onder de 3% drempel zijn gedaald op 24 april 2019.

Op 25 april 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 25 april 2019 meldt BlackRock, Inc. dat (i) stemrechten verbonden aan aandelen Telenet die zij houdt (rekening houdende met haar dochterondernemingen hierboven opgelijst) boven de 3% drempel zijn gestegen op 23 april 2019, alsook dat (ii) haar totale deelneming in Telenet (rekening houdende met haar dochterondernemingen hierboven opgelijst) gestegen is boven de 3% drempel op 23 april 2019.

Op 18 april 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 18 april 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) onder de 3% drempel is gedaald op 17 april 2019.

Op 16 april 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 16 april 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) boven de 3% drempel is gestegen op 15 april 2019.

Op 21 maart 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 21 maart 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) beneden de 3% drempel is gedaald op 19 maart 2019.

Op 20 maart 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 20 maart 2019 meldt BlackRock, Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) boven de 3% drempel is gestegen op 18 maart 2019.

Op 3 januari 2019 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege Liberty Global plc overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 2 januari 2019 meldt Liberty Global plc (i) enkele wijzigingen per 28 december 2018 aan de controleketen via dewelke zij haar participatie in Telenet houdt alsook dat (ii) als gevolg van inkopen van eigen aandelen door Telenet, Telenet in de week van 13 augustus 2018 de 3% drempel, en in de week van 22 oktober 2018 de 5% drempel overschreed alsook dat Liberty Global plc in de week van 10 september 2018 de drempel van 60% overschreed. De stemrechten verbonden aan aandelen in Telenet, gehouden door Telenet als gevolg van inkopen van eigen aandelen, zijn, in overeenstemming met dwingend recht, geschorst.