Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Redenen om te investeren

Redenen om te investeren

Show All
Toonaangevende HFC en 4G+ geconvergeerde netwerkinfrastructuur, onderbouwd door een gerichte, evenwichtige investeringsstrategie

Op 31 maart 2022 hadden wij 2.026.800 unieke klantrelaties, die ongeveer 59 % vertegenwoordigden van de 3.412.900 woningen langs ons toonaangevende hybride glasvezel-coaxnetwerk (‘HFC’) in ons servicegebied in Vlaanderen en Brussel. Ons kabelnetwerk bestaat uit een dichte glasvezelbackbone met lokale lusverbindingen van coaxkabel en een spectrum tot 1,2 GHz. Met de EuroDocsis 3.0 en 3.1-technologie bieden wij in ons volledige servicegebied downloadsnelheden voor data aan tot 1 gigabit per seconde ('Gbps'). In oktober 2021 sloten we een niet-bindende intentieverklaring met Fluvius voor de ontwikkeling van het Vlaamse 'datanetwerk van de toekomst', met inbegrip van de Fiber to the Home ('FttH') technologie. Het netwerk van de toekomst zal volledig open zijn, ultraperformant, toegankelijk voor bedrijven en gezinnen in zowel stedelijke als landelijke gebieden, en zal met de laagst mogelijke kosten voor de samenleving worden gebouwd. Wij zullen met dat doel samen een nieuw zelffinancierend infrastructuurbedrijf ('NetCo') oprichten dat een netwerk met open toegang zal exploiteren met gebruik van zowel de bestaande HFC- en glasvezelactiva als toekomstige nieuwe glasvezelinfrastructuur. NetCo wil een netwerk met open toegang exploiteren en verwacht van bij de start een hoog netwerkgebruik, dankzij de klantenrelaties van Telenet en het incrementele verkeer dat de wholesalepartners genereren. Dit moet een partnership tussen meerdere partijen worden, dat dus openstaat voor een samenwerking met strategische en/of financiële partijen om het ambitieuze 'datanetwerk van de toekomst' te ontwikkelen. Definitieve juridische overeenkomsten worden verwacht als we onze H1 resultaten publiceren dit jaar.

Eind KW1 sloten wij een bindende overeenkomst met DigitalBridge Group Inc. voor de volledige verkoop van onze activiteit mobiele-telecommunicatietorens, de eigenaar van al onze passieve infrastructuur-activa. Wij verwachten de transactie in KW2 2022 te voltooien. Ons mobiel netwerk is één van de meest performante op basis van BIPT testen van oktober 2021 met downloadsnelheden to 93.5 Mbps.

Bewezen vermogen om de ARPU te verhogen dankzij een sterk merk en gedreven door FMC groei

De gemiddelde opbrengst per klantrelatie (ARPU), die de opbrengsten uit mobiele telefonie en bepaalde andere soorten opbrengsten buiten beschouwing laat, is een van onze belangrijkste operationele statistieken, aangezien wij naar een groter aandeel van de telecommunicatie- en contentuitgaven van onze klanten streven. In de drie maanden tot 31 maart 2022 bereikte de maandelijkse gemiddelde opbrengst per klantrelatie € 58,7, een daling met bijna 2 % tegenover de periode van vorig jaar, toen onze opbrengsten uit kabeltelevisie bepaalde eenmalige effecten omvatten, met in die periode een gunstige impact op onze gerapporteerde vaste opbrengst per klantrelatie, samen met de impact van de herindeling van de opbrengsten uit de "ONE" FMC-bundels van vaste naar mobiele telefonie. Aangezien we in april van vorig jaar onze bundels "ONE" en "ONE UP" hebben gelanceerd, verwachten we dit effect op jaarbasis vanaf KW2 2022.

Gedisciplineerde kostenbeheersing en aanhoudende focus op operationele leverage door digitale transformatie

Onze operationele kosten, namelijk onze (i) netwerkexploitatiekosten, (ii) directe kosten, (iii) personeelskosten, (iv) verkoop- en marketingkosten, (v) kosten voor uitbestede arbeidsdiensten en professionele diensten en (vi) overige indirecte kosten, stegen met bijna 1 % in de drie maanden tot 31 maart 2022, vergeleken met vorig jaar. Dit was voornamelijk het gevolg van stijgingen van de personeelskosten en de netwerkexploitatiekosten, beïnvloed door de verplichte loonindexering van januari 2022 en de hogere energiekosten.

Streven naar 1% omzet- en EBITDA-groei voor FY 2022

Met de drie eerste maanden van het jaar achter ons, bevestigen wij de vooruitzichten voor het volledige jaar 2022 die wij midden februari 2022 hebben voorgesteld. Vergeleken met het eerste kwartaal verwachten wij een verbeterde trend van de groei van onze opbrengsten en Adjusted EBITDA in de tweede helft van het jaar, gedreven door bepaalde prijsaanpassingen die vanaf medio juni 2022 zullen ingaan, zoals gisteren aangekondigd, en door een aanhoudende focus op onze bedrijfskosten en een strakke kostenbeheersing.

reason

 

Sterke liquiditeit en schuldvervalprofiel op lange termijn van 6,3 jaar

Op 31 maart 2022 bedroeg ons totale schuldsaldo (inclusief toe te rekenen interest) € 5.529,9 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.442,4 miljoen verband houdt met de in € en USD luidende Senior Secured Fixed Rate Notes, die in maart 2028 vervallen, en met een hoofdsom van € 3.180,9 miljoen die verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2020, die van april 2028 tot april 2029 vervalt. Ons totale schuldsaldo op 31 maart 2022 omvatte ook een hoofdsom van € 338,9 miljoen in verband met ons leverancierskredietprogramma, terwijl het restant voornamelijk bestaat uit leaseverplichtingen in verband met de overname van Interkabel en andere leaseverplichtingen.

Op 31 maart 2022 hadden wij € 338,9 miljoen schulden op korte termijn in verband met ons leverancierskredietprogramma; al deze schulden vervallen in minder dan twaalf maanden en dragen een marge van 195 basispunten boven EURIBOR (drempel op 0 %). Dit was een daling met respectievelijk € 7,1 miljoen tegenover 31 december 2021, als weerspiegeling van het seizoengebonden karakter van sommige van onze geplande aflossingen in ons leverancierskredietprogramma, met een negatieve impact op onze aangepaste vrije kasstroom met dezelfde bedragen in KW1 2022. Voor het volledige jaar 2022 verwachten wij een grotendeels stabiele evolutie sinds 31 december 2021, zoals vermeld in onze vooruitzichten voor de aangepaste vrije kasstroom voor het volledige jaar 2022, met evenwel een mate van seizoengebonden variatie in sommige van onze betalingen van kwartaal tot kwartaal.

Al onze variabele renterisico's en wisselkoersrisico's zijn afgedekt tot de maturiteit van de schuldinstrumenten door middel van een reeks derivaten, wat de zichtbaarheid van onze toekomstige aangepaste vrije kasstroom verbetert. De kortlopende verplichtingen voor ons leverancierskredietprogramma buiten beschouwing gelaten, hebben wij geen schulden die voor maart 2028 vervallen, met een gewogen gemiddelde looptijd van ongeveer 6,3 jaar op 31 maart 2022. Daarnaast hadden wij op 31 maart 2022 ook volledig toegang tot € 555,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredieten, met bepaalde beschikbaarheden tot september 2026.

Aantrekkelijke aandeelhouderswaarde in 2022 en de volgende jaren dankzij een robuuste conversie van de aangepaste vrij kasstroom

In het kader van het op de Capital Markets Day in december 2018 voorgestelde en eind oktober 2020 verstrakte beleid voor de aandeelhoudersvergoeding, hebben wij begin december 2021 een bruto tussentijds dividend van € 1,375 per aandeel (in totaal € 150,2 miljoen) uitgekeerd, dat overeenkomt met 50 % van de vaste drempel voor het dividend van € 2,75 per aandeel (bruto). In lijn met ons beleid heeft de raad van bestuur aan de Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering van gisteren de uitbetaling voorgesteld van een bruto slotdividend van € 1,375 per aandeel (in totaal € 149,0 miljoen op basis van het aantal uitstaande aandelen op de datum van deze publicatie).

De raad van bestuur blijft zich stellig engageren voor de uitvoering van het beleid voor de aandeelhoudersvergoeding dat tijdens de Capital Markets Day in december 2018 werd voorgesteld en in oktober 2020 werd verstrakt, zoals reeds vermeld. Zonder wezenlijke overnames en/of beduidende wijzingen van onze activiteiten of van de regulatoire omgeving, willen wij met een aantrekkelijk en houdbaar niveau van de uitkeringen aan aandeelhouders de netto totale schuld tegenover geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis (‘netto totale schuldgraad’) in de buurt van het middelpunt van 4.0x houden. Dit omvat een vaste drempel voor het dividend van € 2,75 (bruto) per aandeel. Het restant van onze aangepaste vrije kasstroom komt nog steeds in aanmerking voor waardeverhogende overnames, buitengewone dividenden, incrementele aandeleninkoop, schuldafbouw of een combinatie daarvan.